Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek a www.novenyietrend.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen ÁSZF hatálya mindazon jogügyletre és szolgáltatásra kiterjed, amely a www.novenyietrend.hu weboldalon keresztül valósul meg.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az ÁSZF alábbiakban rögzített rendelkezéseit, és a www.novenyietrend.hu szolgáltatásait kizárólag abban az esetben vegye igénybe, amennyiben a jelen ÁSZF minden pontjával egyetért. E körben tájékoztatjuk, hogy a www.novenyietrend.hu weboldal felhasználója a jelen portál használatával és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

FOGALOM-MEGHATÁROZÁS

A jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott és használt kifejezések az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

„Anamnézis” jelenti a Tanácsadás során feltárt egészségi állapotot.

„E-book” jelenti a Szolgáltató által készített, szerzői jogok által védett, Termék formájában megvásárolható, PDF és EBUP formátumban letölthető, online olvasható könyvet.

„ÁSZF” jelenti a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

„Ellenérték” jelenti az adott Megrendelés és ekképpen az értékesítés tárgyát képező Termékeknek a Portálon és a Szolgáltató árjegyzékében meghatározott mindenkori ellenértékének összesített összegét.

„Értékesítési Felület” jelenti azon online felületet, amelyen keresztül a Portál bejelentkezett felhasználói a Vásárlást lebonyolítják.

„Felek” jelenti a Regisztrált Felhasználót a Látogatót és a Szolgáltatót együttesen.

„Felhasználó” jelenti a Portál Regisztrált Felhasználóit és Látogatóit együttesen.

„Fogyasztó” A Ptk 8:1. § (1) bekezdése értelmében a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

„Könyv” jelenti a Szolgáltató által készített, szerzői jogok által védett, Termék formájában megvásárolható könyvet.

„Látogató” jelenti a Portál nem regisztrált felhasználóját.

„Megrendelés” jelenti a Felhasználó általi, Szolgáltatónak címzett ajánlattételt az Értékesítési Felületen keresztül, a Termék tekintetében az Értékesítési felületen mindenkor meghatározott ellenértéknek és egyéb feltételeknek megfelelően, és ami magában foglalja az ÁSZF rendelkezéseinek az ajánlat és az az alapján létrejövő szerződés tekintetében történő elfogadását.

„Portál” jelenti a Szolgáltató által üzemeltetett www.novenyietrend.hu címen elérhető weboldalt.

„Promóciós Kód ” jelenti egy a Szolgáltató által meghatározott, az angol ABC betűiből és arab számokból álló kódot, aminek az Értékesítési Felületen történő feltüntetése esetén a Szolgáltató külön dokumentumban meghatározott mértékű kedvezményt ad az Ellenértékből.

„Szerződés” jelenti mindazon a szerződéseket, amelyeknek az ÁSZF vagy annak valamely pontja a részévé vált.

„Szolgáltató” jelenti a Szabó Erzsébet Egyéni vállalkozót (Nyilvántartási szám 39820882; székhely: Zirc, Deák Ferenc utca 32. 8420.)

„Tanácsadás” jelenti azt az online konzultációt, amelyen keresztül a Szolgáltató olyan életmód vezetési megoldásokat kínál a Fogyasztó számára, amiknek az alapját a teljes értékű növényi étrend és a vegán életmód képezi.

„Termék” jelenti a „Webshop” menüpont értékesítési felületén mindenkor meghatározott E-könyveket, Könyvet, valamint a Tanácsadást.

HATÁLY

2.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, a Látogatókra, valamint a Regisztrált Felhasználókra.

2.2. Az ÁSZF vonatkozó rendelkezései mindazon szerződések részévé válnak az ÁSZF Felhasználó részéről történő elfogadás által, amelyek tárgya az Értékesítési Felület útján történő Értékesítés.

2.3. Szolgáltató rögzíti, hogy az Értékesítési Felületen történő Értékesítés során olyan szerződéseket nem köt, amelyeknek nem része az ÁSZF, azok tehát szerződéses akarat hiányában nem jönnek létre. A Szolgáltató jelen ponttól azonban kifejezett írásbeli nyilatkozatával eltérést engedhet.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

3.1. Cégnév: Szabó Erzsébet Egyéni vállalkozó
3.2. Nyilvántartási szám: 39820882
3.3. Székhely: Zirc, Deák Ferenc utca 32. 8420
3.4. Adószám: 75697394-1-39
3.5. Fizetési számla száma: Erste Bank, 11600006-00000000-67379660
3.6. Telefonszám: +36 20 505 8426
3.7. E-mail cím: info@novenyietrend.hu
3.8. Kapcsolattartó: Szabó Erzsébet

A PORTÁL HASZNÁLATA

A Portálon a Szolgáltató által közzétett valamennyi tartalom kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Látogató és a Regisztrált Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével jogosult azokat felhasználni illetve hasznosítani.

A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓ

5.1. A Látogató meghatározott lépések, azaz a Portálon történő regisztráció elvégzése útján jogosult Regisztrált Felhasználó státuszt szerezni.

5.2. A regisztráció során az alábbi – valós – adatok megadása kötelező:
– teljes név vagy cégnév;
– lakcím vagy székhely;
– cég esetén nyilvántartási szám vagy cégjegyzékszám (megjegyzés rovatban);
– számlázási cím;
– telefonszám;
– e-mail cím.

5.3. A regisztráció során megadott adatok valótlanságából, pontatlanságából illetve nem teljes körű voltából fakadó valamennyi kár és egyéb joghátrány az adat rendelkezésre bocsátóját terheli, amennyiben ilyen kár vagy joghátrány a Szolgáltató érdekkörében merül fel, úgy köteles ez alól a Szolgáltatót haladéktalanul mentesíteni.

5.4. A Regisztrált Felhasználó jogosult elérni az Értékesítési Felületet és azon keresztül Megrendelést leadni így Értékesítés tárgyú Szerződést kötni a Szolgáltatóval.

5.5. A Promóciós Kód által meghatározott kedvezményt a Felhasználó érvényesítheti.

5.6. A Regisztrált Felhasználó kizárólag saját nevében jogosult az Értékesítési Felületen keresztül jognyilatkozatot tenni és az általa tett jognyilatkozatból fakadó követelés az adott Regisztrált Felhasználót terheli.

5.7. A Regisztrált Felhasználó jogosult az Értékesítési Felület működése, a Megrendelés, az Értékesítés valamint a Termék tekintetében tájékoztatást kérni a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségeken.

A MEGRENDELÉS MENETE

6.1. A Megrendelés a Portálon keresztül kizárólag elektronikus úton, interneten keresztül történhet a www.novenyietrend.hu webcímen arra rendszeresített felületen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem köteles fogadni.

6.2. A Megrendelés Portálon keresztül történő leadására Szolgáltató lehetőséget biztosít mind Regisztrált Felhasználók, mind regisztrációval nem rendelkező Látogatók részére. Látogató tehát választása szerint Megrendelését leadhatja regisztráció nélkül, vagy akként, hogy új vásárlóként regisztrál a Portálra, továbbá amennyiben regisztrációval már rendelkezik, a regisztráció során megadott adataival történő belépést követően Regisztrált felhasználóként adhatja le megrendelését. A Regisztrált Felhasználók regisztráció során megadott adatait Szolgáltató eltárolja, így újabb Megrendelés leadása esetén az adatok ismételt megadása nem szükséges, azokat a rendszer a Portálra történő belépést követően automatikusan rögzíti.

6.3. A Megrendelés a Portál Értékesítési Felületén történik. A Termékek a „Webshop” menüpont alatt érhetőek el, ahol a Termék nevére lépést követően megjelennek a Termékkel kapcsolatos részletes információk. A Termékek Megrendelésre történő kiválasztása a „Kosárba rakom” gombbal valósul meg. A „Kosár” menüpont alatt tekinthetőek meg a Felhasználó által megrendelésre kiválasztott termékek, valamint a kosár tartalmát képező termékek mennyiségével, árával, Megrendelés összegével kapcsolatos információk. A „Kosár” menüponton belül található „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomását követően szükséges megadni a számlázási adatokat, és ugyanezen felületen választandó ki a kifizetés módja. A szállítási adatok kitöltése és fizetési mód kiválasztását követően küldhető el a Megrendelés.

6.4. A Megrendelés Felhasználóhoz történő kézbesítése körében a Fogyasztó

a) az E-könyv megrendelése esetén: a megadott e-mail címére kapott információk által juthat el a letöltő linkhez, amin keresztül eszközére mentheti a megrendelt E-bookot, valamint a hozzá tartozó, kiegészítő PDF fájlokat. Fontos, hogy a letöltő link csupán egyetlen letöltés erejéig marad aktív, a Szolgáltató nem köteles a későbbiek során újabb linkeket biztosítani a Fogyasztó számára.

b) a Tanácsadás megrendelése esetén: a Szolgáltató automatikusan biztosítja helyét a Szolgáltató által nyújtott, Fogyasztó által választott időpontban a kijelölt tanácsadásra, online konzultációra.

c) a Könyv megrendelése esetén: a „Kosár” menüpontban található gomb megnyomását követően megadja a számlázási adatok, és ugyanezen a felületen kiválasztja szállítási módot, majd ezt követően tudja elküldeni Megrendelését a Szolgáltatónak.

6.4.1. A Megrendelés a Felhasználóhoz történő kézbesítése körében az alábbi szállítási lehetőségeket biztosítja a Szolgáltató:

a) MPL ajánlott, elsőbbségi levél házhoz, melynek díja 1100 Ft

6.4.2. A Megrendelés kiszállítására 1-6 munkanapon belül kerül sor.

6.5. A Megrendelés ellenértékének megfizetésére a Portál átutalás útján a Barion PaymentZrt. által biztosított elektronikus felületet biztosítja.

6.6. A Megrendelés ellenértékének megfizetésére a Portál banki átutalás útján az Erste Bank, 11600006-00000000-67379660 számlaszámot biztosítja.

6.6.1. Az átutalás útján történő Megrendelés teljes ellenértékének megfizetése után köteles a Szolgáltató a Terméket postai úton eljuttatni a Megrendelőhöz, vagy rendelkezésére állni Tanácsadás formájában.

6.6.2. Az átutalás útján történő Megrendelés teljes ellenértékének megfizetése után köteles a Szolgáltató az E-book-ot e-mail formájában, legfeljebb 5 munkanapon belül eljuttatni a Megrendelőhöz.

6.6.3. Amennyiben az átutalás 5 munkanapon belül nem történik meg a Megrendelő részéről, úgy Szolgáltató a Megrendelést törölheti.

6.7. A Portál a Megrendelés teljes ellenértékének megfizetésére biztonságos fizetési megoldást biztosít a Barion PaymentZrt. fizetési megoldásain keresztül. A Portál a megrendelés lezárását követően elnavigálja a Regisztrált Felhasználót a bankkártyás fizetési művelet elvégzésére rendszeresített biztonságos online felületre, amelyen keresztül a fizetés teljesíthető.

6.8. A Megrendelés során a Regisztrált Felhasználó köteles megadni bankkártyájának vagy hitelkártyájának – az Értékesítési Felületen meghatározott – adatait.

6.9. A Felhasználó a Tanácsadás megrendelését a teljesítést megelőző 3 napig jogosult visszavonni.

A Megrendelést követően a Felhasználó nem jogosult az E-book megvásárlásától való elállásra, mivel annak linkjét a rendszer automatikusan küldi számára, azaz a teljesítés elektronikusan történik, amely azonnali és visszavonhatatlan, nem tartós adathordozón történő, digitális teljesítésnek illetve Szolgáltatásnak minősül.

6.10. A Megrendelés Regisztrált Felhasználó általi véglegesítését és leadását megelőzően – utolsó lépésként – a Megrendelő áttekintheti az általa bevitt adatokat és jogosult azok módosítására. Ezt követően az adatbeviteli hibákból fakadó károkért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

6.11. A „Megrendelés elküldése” menüpont megnyomásával –adható le a Szolgáltató felé a Megrendelés.

6.12. A Megrendelést követően a Szolgáltató jogosult Ellenértékkel megterhelni a Regisztrált Felhasználó bankkártyáját vagy hitelkártyáját. A Szolgáltató kifejezetten kizárja Értékesítés tárgyú szerződés létrejöttét a Regisztrált Felhasználó bankkártyája vagy hitelkártyája megterhelésének visszaigazolásáig. Amennyiben a terhelés megtörtént és a Megrendelést a Szolgáltató visszautasítja, úgy köteles 10 napon belül az Ellenértéket visszautalni.

6.13. A Megrendelés leadását követően a Szolgáltató ellenőrzi a Megrendelés tartalmát. A Szolgáltató jogosult elutasítani a Megrendelést különösen akkor, ha az Ellenértékkel nem terhelhető meg a Regisztrált Felhasználó bankkártyája vagy hitelkártyája, a Szolgáltató készletei a Megrendelésben foglalt határidőn belül történő teljesítést előreláthatólag nem teszik lehetővé, vagy az Ellenérték – bármilyen okból – nyilvánvalóan nem áll arányban a Termék piaci értékével. Szolgáltató fenntartja a jogot a Megrendelés részben vagy egészben történő visszautasítására. A Megrendelés részleges visszautasítása esetén a részleges teljesítésre kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetés esetén, Felhasználó beleegyezése alapján kerül sor. Amennyiben Felhasználó a Megrendelés ellenértékét már kiegyenlítette, a Megrendelés akár egészben akár részben történő visszautasítása esetén a Megrendelés ellenértéke 5 munkanapon belül visszautalásra kerül Felhasználó részére. A Szolgáltatót semmilyen – kártérítési vagy egyéb jellegű – felelősség nem terheli a Megrendelés visszautasítása esetén.

6.14. A Szolgáltató jogosult a Megrendelésben foglalttól eltérő határidőben történő teljesítést felajánlani a Portálon keresztül a Regisztrált Felhasználónak, ha a körülményei a Megrendelésben foglalt határidőn belül történő teljesítést előreláthatólag nem teszik lehetővé. Amennyiben a Regisztrált Felhasználó elfogadja az új határidőt, akkor annak megfelelően, egyebekben pedig a Megrendelésben és az ÁSZF-ben rögzítettek szerint jön létre az Értékesítés a Felek között.

6.15. A Megrendelés leadását követően a Szolgáltató a Regisztrált Felhasználónak visszaigazoló e-mail-t küld, ami a Megrendelésben foglalt ajánlat elfogadásának minősül, s amellyel az Értékesítés létrejön a Felek között.

6.16. A Tanácsadás megrendelésével és teljesítésével összefüggő rendelkezések:

A Tanácsadást a Felhasználó Termék formájában tudja igényelni a Portálon keresztül.  A Webshopra történő kattintás után Felhasználó előtt megjelennek a Termékek, amik közül kiválaszthatja a számára ideális Tanácsadást. A Tanácsadás részletes leírását a Termék megnyitását követően olvashatja. A Felhasználó a Termék felületén láthatja, hogy a Szolgáltató által közzétett Naptárban milyen szabad időpontok állnak a rendelkezésére az online konzultációra, ezek közül egyet kell választania. Felhasználó a jelölt időpontok közül választhat egy számára ideális időpontot. A Tanácsadás Megrendelésének első része a „Kosárba rakom” gombbal valósul meg. A „Kosár” menüpont alatt tekinthetőek meg a Felhasználó által megrendelésre kiválasztott termékek, valamint a kosár tartalmát képező termékek mennyiségével, árával, Megrendelés összegével kapcsolatos információk. A „Kosár” menüponton belül található „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomását követően szükséges megadni a számlázási adatokat, és ugyanezen felületen választandó ki a kifizetés módja. Az adatok kitöltése és fizetési mód kiválasztását követően küldhető el a Megrendelés.

Szolgáltató felelősséget vállal arra, hogy a Felhasználó által választott időpontban a Felhasználó rendelkezésére áll. Amennyiben ez önhibáján kívül nem történik meg, köteles a Felhasználó számára felajánlani egy újabb konzultációs időpontot, vagy lehetőséget biztosítani arra, hogy a Felhasználó visszaigényelje a Tanácsadásra befizetett összeget. Ezt a Szolgáltató köteles legkésőbb 30 napon belül a Felhasználó számlájára visszautalni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, ha a Felhasználó az adott időpontban nem jelenik meg az egyeztetett konzultációs felületen és a teljesítés időpontjának módosítását nem kezdeményezte a Szolgáltatónál, illetőleg az elállás jogát nem gyakorolta. Visszafizetési kötelességre utóbb a Szolgáltató ebben az esetben nem vonható.

A Fogyasztó a Megrendelés visszaigazolását követően az általa megadott e-mail címre tájékoztató üzenetet kap a Szolgáltatótól. Szolgáltató ebben az üzenetben tájékoztatja a Fogyasztót a Tanácsadás részletes menetéről, valamint megkéri egy online elérhető Anamnézis kitöltésére.

Az Anamnézisre adott válaszokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek nem jogosult kiadni.

Az Anamnézisre adott válaszokat a Szolgáltató csak a Tanácsadásig őrzi, annak lebonyolítása után köteles törölni.

Szolgáltató az E-mailben történő tájékoztatás és adategyeztetés során több platformot (Messenger, Skype, Zoom) is felajánl a Fogyasztó számára az online konzultáció lebonyolítására. A Fogyasztóval egyeztetve a választott platformon, a Megrendelésben jelölt időpontban folytatják le a Tanácsadást.

Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelésben foglalt konzultációs időtartamon túl a Megrendelő rendelkezésére álljon, így egyéb online konzultációt tartson, vagy bármilyen más, írott formájú tájékoztatót biztosítson a Megrendelő számára. Megrendelő erre csak akkor jogosult, ha újabb időpontot foglal, a megfelelő Terméket vásárolja a Webshopban.

Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Tanácsadás bármilyen formában való rögzítése csak a Szolgáltató előzetes beleegyezésével és az engedélyezett felhasználási célból történhet.

Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztót, hogy a Tanácsadás keretében elhangzó tájékoztatók teljességért és adott célra való alkalmasságáért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató köteles lehető legjobb tudása szerint tájékoztatni, informálni a Fogyasztót, de nem tehető felelőssé az útmutatók tényleges betartásért, azok hatásáért és eredményért. A Fogyasztó köteles a hallottakat, olvasottakat egyedi körülményeik mérlegelése alapján, saját belátása szerint, orvosával egyeztetve alkalmazni.

A Szolgáltató biztosítja, hogy a Tanácsadás keretein belül tájékoztatja a Megrendelőt:

  • a növényi étrend és a vegán életmód alapjairól;
  • tájékoztatja a teljes értékű növényi étrend legfontosabb alapelveiről;
  • segítséget nyújt abban, hogy az állati eredetű termékeket milyen formában tudja helyettesíteni új étrendjében;
  • segíti a Fogyasztót életmódváltási céljai elérésében;
  • kiértékeli az anamnézist és a Fogyasztó által az életmódjáról elmondottakat;
  • támasztékot nyújt a növényi étrendre építő konyha rutinjaiban;
  • tájékoztatja a leggyakoribb hibákról az életmódváltás során.

A Szolgáltató köteles a megadott információk alapján a lehető legteljesebb tudása szerint segíteni a Fogyasztót. Szolgáltató ugyanakkor nem tehető felelőssé, amennyiben a Fogyasztó lényeges életmódbeli tényezőket nem oszt meg a Szolgáltatóval.

Amennyiben a kapcsolatfelvételtől számított 30 napon belül a Szolgáltató nem tud sort keríteni a konzultációra, úgy a Szolgáltató köteles a Fogyasztó számára a Termék költségét megtéríteni.

Amennyiben a Fogyasztó elállna a Tanácsadástól, úgy azt legfeljebb 3 nappal teheti meg az előzetesen lefoglalt teljesítés időpontja előtt. A Fogyasztó erről írásban, e-mail formájában köteles tájékoztatni a Szolgáltatót. A Szolgáltató a 3 napon túl lemondott Tanácsadás árát legfeljebb 30 napon belül visszautalja a Fogyasztó számlájára. Amennyiben a Fogyasztó 3 napon belül mondja le a Tanácsadást, úgy a Szolgáltató a teljesítés meghiúsulása miatt nem kötelezhető a visszatérítésre.

ADATKEZELÉS

A Szolgáltató a Portálon történő regisztráció és a Megrendelés során rendelkezésére bocsátott adatokat a Regisztrált Felhasználók tekintetében, e státusz fennállása alatt jogosult tárolni és kezelni, melyre a regisztrációval kifejezetten felhatalmazzák a Szolgáltatót. A jelen pont szerinti adatkezelés célja a Partnerek azonosítása, a Portál útján igénybe vehető szolgáltatások, az Értékesítés valamint a fejlesztésekkel kapcsolatos ajánlattétel, mely körön kívül a Szolgáltató nem jogosult ezen adatokat kezelni. A jelen pontban meghatározott adatokat a Szolgáltató köteles bizalmasan kezelni, nem jogosult harmadik személy tudomására hozni.

ELÁLLÁS JOGA

8.1. Jelen pontban foglalt rendelkezések kizárólag a Fogyasztónak minősülő vásárlók esetében alkalmazhatóak.

8.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § értelmében a Szolgáltatóhoz címzett írásbeli jognyilatkozatával a Termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó ezen elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
b) a terméknek,
c) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
d) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
e) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
f) a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
g) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

8.3. A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát:

a) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ;
b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében
d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
f) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom, így különösen az E-book tekintetében.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja alapján az E-könyv, mint digitális úton (fizetést követően történő azonnali letöltés lehetősége) rendelkezésre bocsátott Termék tekintetében az elállás joga nem gyakorolható, figyelemmel a teljesítés azonnali és visszavonhatatlan jellegére. A Fogyasztó az E-book megrendelés leadásával és ellenértékének teljesítésével felhatalmazza a Szolgáltatót a teljesítés megkezdésére, egyúttal tudomásul veszi, hogy ezen megrendelés tekintetében az elállási jog nem gyakorolható.

8.4. Az elállás jogának gyakorlása akként történik, hogy a Fogyasztó az elállásra vonatozó írásbeli nyilatkozatát (amely történhet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta útján, vagy az elállásra irányuló kifejezett, egyértelmű nyilatkozat útján) a Szolgáltató jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségeinek valamelyikére, e-mail-ben, vagy ajánlott levél formájában postai úton eljuttatja.

8.5. Az elállás jogának gyakorlása határidőben érvényesítettnek minősül, amennyiben legkésőbb az ezen jog gyakorlására nyitva álló 14 naptári napos határidőn belül, azaz legkésőbb a 14. napon az elállásra irányuló nyilatkozatát megküldi,és egyúttal a Megrendelés tárgyát képező termékeket ezen határidőn belül visszaküldi a Szolgáltató részére. A termék Szolgáltatóhoz történő visszaküldésének költségei a Fogyasztót terhelik, kivéve, ha a Szolgáltató ezen költségeket kifejezetten átvállalja.

8.6. Amennyiben a Fogyasztó gyakorolta az elállás jogát a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, amely visszatérítésre a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon kerül sor. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján azonban a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

8.7. Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

8.8. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

SZAVATOSSÁG

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.1.2. A Fogyasztó – választása szerint- kellékszavatossági igényét akként érvényesítheti, hogy kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

9.1.3. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban maga viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.1.4. A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait azonban már nem érvényesítheti.

9.1.5. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a Felhasználó – választása szerint –kellékszavatossági jogát gyakorolhatja, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítása vagy kicserélése kérhető.

9.2.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.4. A Termékszavatossági igényét a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető. E határidő jogvesztő, s a határidő elteltével e jogosultság megszűnik.

9.2.5. Termékszavatossági igényt kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható, amelynek során a termék hibáját a Felhasználónak kell bizonyítania.

9.2.6. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.7. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.2.8. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

PANASZKEZELÉS

10.1. A Fogyasztó a Szolgáltató tevékenységével továbbá a Termékekkel kapcsolatos észrevételeit, kifogásait a Szolgáltató 3. pontban rögzített elérhetőségein írásban vagy szóban terjesztheti elő. A szóban beérkező panaszról Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy példányát a Szolgáltató válaszával egyidejűleg megküldi a Fogyasztó részére. Szolgáltató a Panaszt, annak beérkezését követő 30 napon belül megvizsgálja, s amennyiben a panasz megalapozott és annak jellegéből adódóan erre lehetőség van, azt Szolgáltató haladéktalanul orvosolja, míg abban az esetben, ha a Szolgáltató a panaszt megalapozatlannak minősíti, annak elutasításáról, az elutasítás okának indokolásával ellátott tájékoztatást küld Regisztrált Felhasználó részére.

10.2. Szolgáltató a telefonon beérkező panaszokat munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között fogadja.

10.3. Abban az esetben, ha a Felek között felmerülő jogvita tárgyalások útján nem rendeződik, Fogyasztó bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

d) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
e) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
f) Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

SZERZŐI JOG

11.1. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.)1. §-a alapján a Portál  és annak teljes írott, valamint képi tartalma, továbbá a Portálon keresztül megrendelt Szolgáltatás és Termék írásos és képi anyag szerzői jogvédelem alatt áll. Tilos a Portál tartalmának, a megrendelt Termék (E-book) és a Tanácsadás során elhangzott, illetve átadásra kerülő információk bármely módon történő másolása, rögzítése, sokszorosítása, valamint a Megrendelőn kívüli harmadik személynek történő továbbítása. Ezen korlátozás alól kizárólag a jelen ÁSZF körében meghatározott esetek képezhetnek kivételt.

11.2. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Portálon, valamint a Portálon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített, elmondott valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

11.3. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

11.4. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.5. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Regisztráció, a Portál használata, a Megrendelés, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Portál felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

11.6. A Portál rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolat készítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

11.7. A szerzői jogok bármely módon történő megsértése esetén a Szolgáltató jogosult az Szjt. XIII. fejezetében rögzített jogkövetkezményeket érvényesíteni, így különösen:

a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) követelheti, hogy a jogsértő – nyilatkozattal vagy más megfelelő módon – adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
d) követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
e) követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
f) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését.

A szerzői jog megsértése esetén a Szolgáltató a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet. Az Szjt-benszabályozott személyhez fűződő joga megsértése esetén a Szolgáltató a polgári jog általános szabályai szerint sérelemdíjat is követelhet.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1. A Szolgáltató jogosult a Regisztrált Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

12.2. A Szolgáltató jogosult a Portál kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani akként, hogy az a módosítás előtt leadott és visszaigazolt Megrendelések teljesítését nem érintheti.

12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok hatályba lépését megelőzően, a Regisztrált Felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások hatályba lépésekor a Regisztrált Felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

12.4. Szolgáltató tájékoztatja a Portál Felhasználóit, hogy a Portálon megjelenő cikkek, receptek, tájékoztatók tartalmáért, E-book és Könyv teljességéért és adott célra való alkalmasságáért felelősséget nem vállal. E körben Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Portálon megjelenő ajánlások, receptek és egyéb útmutatók, E-book és Könyv tényleges hatása, eredménye egyénenként eltérő lehet, ezért az azokban foglaltakat kizárólag egyedi körülményeik mérlegelése alapján, saját belátásuk szerint alkalmazzák. Szolgáltató felhívja továbbá a Felhasználó a Portál használatával jelen tájékoztatást tudomásul veszi.

12.5. Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a Termékek körében megjelenített adatok, információk kizárólag tájékoztató jelleggel kerülnek feltüntetésre, azok adattartalma bármikor változhat. Felhasználó a Portál használatával és a rendelés leadásával ezen tájékoztatást tudomásul veszi.

12.6. Szolgáltató a Portál hibamentes működésének biztosítása érdekében minden tőle elvárhatót megtesz, ugyanakkor kijelenti, hogy a Portál hibamentes működéséért, pontosságáért, e körben különösen az esetlegesen felmerülő, Szolgáltatón kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért, rendszerhibákért, internetes hálózatban bekövetkező technikai hibákért, a szolgáltatás-kimaradásokért, illetve bármely egyéb technikai leállás, vagy a Portált érő esetleges illetéktelen támadásokért (kémprogramok, vírusok, hackertámadás) felelősséget nem vállal.

12.7. Írásbeliség

A Megrendelést, annak visszaigazolását valamint a Szerződést a Felek írásbeli formában megtettnek és megkötöttnek tekintik.

12.8. Jogról Való Lemondás

A Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a Szerződés vagy bármely vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint őt megillető valamely jog vagy jogorvoslat nem vagy késedelmes gyakorlása nem értelmezhető ezen jogról vagy jogorvoslatról való lemondásként, továbbá valamely jog vagy jogorvoslat részleges vagy egyszeri gyakorlása nem meríti ki ezen jog vagy jogorvoslat további gyakorlásának lehetőségét.

12.9. Irányadó jog, jogviták rendezése

12.9.1. A Szerződés nyelve magyar.

12.9.2. A Felek jelen Szerződésre Magyarország jogát kötik ki, a jelen Szerződésre a jelen Szerződés értelmezésére és a jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai irányadóak.

12.9.3. A Szerződéssel kapcsolatos jogviták tekintetében a magyar bíróságok vagy hatóságok rendelkeznek joghatósággal.
Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései 2021.04.15. napján lépnek hatályba és módosításig vagy visszavonásig érvényesek.